Hier vind je informatie over het pedagogisch beleid, camera protocol en het GGD rapport. Heb je nog vragen over deze stukken schroom dan niet om contact met ons op te nemen. We beantwoorden je vragen graag.

Pedagogisch beleid

Kinderdagverblijf De Spruitjes is een kleinschalige kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar in huiselijke sfeer. Om de kleinschaligheid te garanderen bieden wij opvang aan maximaal 12 kinderen. Om de huiselijkheid te waarborgen zijn wij gevestigd in een benedenwoning met een gezellige stadstuin waar kinderen in een veilige omgeving buiten kunnen spelen. De verticale groepssamenstelling (0 tot 4 jaar in een groep) biedt de kinderen de mogelijkheid om veel van elkaar te leren.

Wij vinden het belangrijk om er met de kinderen op uit te trekken. Denken aan een bezoek aan de kinderboerderij, de buurtspeeltuintjes of een boodschapje halen. Op deze manier leren de kinderen dat er meer is tijdens de opvang dan alleen de groepsruimte.

Zowel binnen als buiten beschikken wij over speelgoed dat aansluit bij de leeftijd van de kinderen, zodat de kinderen zich naar eigen behoeften en tempo kunnen ontwikkelen.

Download hier het volledige Pedagogisch beleid van De Spruitjes voor meer toelichting op onze werkwijze. Uiteraard bent u ook van harte welkom op de groep voor een verdere persoonlijke toelichting.

GGD rapport

De spruitjes heeft een positief rapport ontvangen van de GGD. Hier kunt het volledige GGD Inspectierapport KDV De Spruitjes nalezen.

Mocht u vragen hebben over het rapport neem dan  contact met ons op.

Veiligheid

Vanaf juni 2013 stelt de Wet Kinderopvang bij het vierogenprincipe dat de pedagogisch medewerkster altijd gezien of gehoord moet kunnen worden door een andere volwassene. Het vierogenprincipe is bedoeld om de veiligheid van de kinderdagverblijven te vergroten.

Bij De Spruitjes hebben we er voor gekozen om, als onderdeel van het vierogenprincipe, gebruik te maken van toezicht in de groepsruimte d.m.v. een camera. Op momenten dat er één pedagogisch medewerkster aanwezig is op de groep kan er ten alle tijden meegekeken worden via de camera.

Meer informatie over camera toezicht bij de spruitjes vindt je in het Protocol camera toezicht De Spruitjes.